Παροχές του ξενοδοχείου Marina

Όλα τα δωμάτια του ξενοδοχείου Marina είναι άνετα και διαθέτουν:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hotel Marina - 10/08/2022
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~